Tìm kiếm CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN - GIÁ CẢ CẠNH TRANH - LUÔN MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG SỰ TIỆN ÍCH CAO |
Bảng Thông Số Các Loại Cống Minh Khôi

Bảng thông số các loại cống theo thiết kế của Công Ty Cổ Phần Minh Khôi

CỐNG HỘP BTCT SẢN XUẤT BẰNG CÔNG NGHỆ RUNG ÉP

Theo thiết kế của Viện Khoa Học và Công Nghệ  GTVT phát hành tháng 12/2009

CỐNG VH

CỐNG H10

CỐNG H30

CHIỀU DÀI CỐNG

 

 

[1000 X 1000]

1200 - 2000

 

 

[1200 X 1200]

1200 - 2000

 

 

[1400 X 1400]

1200 - 2000

 

 

[1600 X 1600]

1200

 

 

[1800 X 1800]

1200

 

 

[2000 X 2000]

1200

 

 

[2500 X 2500]

1200

 

 

[3000 X 3000]

1200

CỐNG TRÒN BTCT SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ QUAY ÉP VÀ RUNG NÉN

Theo thiết kế của Viện Khoa Học và Công Nghệ  GTVT phát hành tháng 12/2009

CỐNG

 VH

CỐNG H10

CỐNG H30

CHIỀU DÀI CỐNG

D300

D300

D300

2500 - 3000

D400

D400

D400

2500 - 3000

D500

D500

D500

2500

D500 RN

D500 RN

D500 RN

2500

D600

D600

D600

2500 - 3000

D800

D800

D800

2500 - 3000

D1000

D1000

D1000

2500

D1200

D1200

D1200

2500-3000

D1500

D1500

D1500

2500-3000

D1800

D1800

D1800

2500

D2000

D2000

D2000

2500

CỐNG TRÒN BTCT SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ QUAY LY TÂM
 (Theo thiết kế của Viện Khoa Học và Công Nghệ GTVT phát hành tháng 8/2010
)

CỐNG VH

CỐNG H10

CỐNG H30

CHIỀU DÀI CỐNG

 

 

D200

2000

D300

D300

D300

4000

D400

D400

D400

4000

D500

D500

D500

4000

D600

D600

D600

4000

D800

D800

D800

4000

D1000

D1000

D1000

4000

D1200

D1200

D1200

3000

D1500

D1500

D1500

3000

D1800

D1800

D1800

3000

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dự án Tin tức & sự kiện Thư viện Liên hệ
Copyright © 2009 Minh Khoi. All right reserved. Designed & Developed by E.M.S.V.N
Luợt truy cập: 1381019