Tìm kiếm CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN - GIÁ CẢ CẠNH TRANH - LUÔN MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG SỰ TIỆN ÍCH CAO |
Cống Hộp

Cống hộp

Cong Hop

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CỐNG HỘP BTCT SẢN XUẤT BẰNG CÔNG NGHỆ RUNG ÉP

Theo thiết kế của Viện Khoa Học và Công Nghệ  GTVT phát hành tháng 7/2009

LOẠI CỐNG

CHIỀU DÀY
 THÀNH CỐNG

CHIỀU DÀI
 ĐỐT CỐNG

K.LƯỢNG BT M300

TRỌNG LƯỢNG

(mm)

(mm)

(mm)

(m3)

(kg)

[1000 X 1000]

120

1.200

0,680

1.700

[1000 X 1000]

120

2.000

1,130

2.825

[1200 X 1200]

120

1.200

0,790

1.975

[1200 X 1200]

120

2.000

1,320

3.300

[1400 X 1400]

140

1.200

1,080

2.700

[1400 X 1400]

140

2.000

1,800

4.500

[1600 X 1600]

160

1.200

1,413

3.533

[1800 X 1800]

180

1.200

1,790

4.475

[2000 X 2000]

200

1.200

2,208

5.520

[2500 X 2500]

250

1.200

3,630

9.075

[3000 X 3000]

300

1.200

4,968

12.420

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dự án Tin tức & sự kiện Thư viện Liên hệ
Copyright © 2009 Minh Khoi. All right reserved. Designed & Developed by E.M.S.V.N
Luợt truy cập: 1381012